Druhy paliv

Pásmo odběru

 10q

15/20q

20/30q

PRODEJ SKLAD

30q a více

Mostecký orech 1

350-

329,-

320,-

320,-

319,-

mostecký kostka

350,-

329,-

325

325-

324,-

mostecký ořech 2

340,-

 330,--

 320,-

320,-

318,-

bílinský ořech 1 

426,-

385,-

380-

379,-

379,-

bílinská kostka  

455,-

400,-

 395,-

 394,-

394,-

bílinský ořech 2

405,-

390,-

359,-

355,-

354,-

brikety č. 6

 500

 490,-

 469,-

 468,-

465,-

brikety  č. 3,5   

 

 

,-

 

brikety 3 union 

480-

450-

437,-

435,-

434,-

kovářský koks

1060-

1060,-

1060,-

1060,-

1060,-

koks ořech 2

900,-

890,-

880,-

870,-

870,-

Ceny jsou s DPH a DP

Minimální množství pro rozvoz je po Plzni 15q a mimo Plzeň od 20 q do 30 km od skladu

od 20 do 30 km od skladu a 30q do 50km od skladu

Reklamační řád. 

Zjevné vady ihned při dodání paliva


Reklamační lhůty: zjevné vady (mour, proplastek, váha, druh ) při dodání ostatní 6 měsíců od dodání s dodacím listem , prokázané rozborem upozorňujeme na platbu rozboru v případě odpovídajícího vzorku normě.   Rozbory vzorků provádějí laboratoře Mostě a Bilině. Zákazník je povinen provést kontrolu druhu při dodání paliva před složením do sklepa.

skládání pasem  strojní nikoliv ruční účtujeme 250,- Kč od 20 q za auto, do 20 q 350,- Kč za auto pokud je skládání delší než 20 minut účtujeme za každých dalších

5 minut 40, kč 

O možnosti složení rozhoduje řidič na místě, pokud jsou zde splněny podmínky pro bezpečné složení.  

Při maloprodeji do vozíků platí ceny prodej na skladě Brikety 3,5 , obsah mouru 6% bez složení.

Reklamační řád na prodejně k dispozici.